Тренировочные тесты для подготовки к государственному тестированию по русскому языку как иностранному  доступны на сайте СПбГУ.
Modelové varianty testů pro přípravu na certifikovanou zkoušku z ruštiny jako cizího jazyka jsou k dispozici na webových stránkách SPbU.