Ruské středisko vědy a kultury v Praze zahájilo svoji činnost v r. 1971.

K základním činnostem RSVK patří příprava a realizace programů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání, propagace ruského jazyka a Ruska.

Důležitou sférou činnosti RSVK je upevňování styků s krajany, kteří trvale žijí v zahraničí, jejich podpora při rozšiřování kulturní, vědecké a obchodní spolupráce s Ruskem, upevňování styků s historickou vlastí.

RSVK tradičně působí jako spojovací článek pro Rusy, kteří se nacházejí v zahraničí, pro občany, jenž studovali nebo pracovali v Rusku, a rovněž pro ty, kdo nikdy nebyli v naší zemi, ale rádi by se dozvěděli více o ruské historii a kultuře, mají zájem o obchodní spolupráci či chtějí studovat ruský jazyk.

RSVK aktivně popularizuje ruský jazyk, snaží se o zachování a upevnění ruského kulturně-humanitárního prostoru, pomáhá při šíření a studiu ruského jazyka jako nedílné součásti světové kultury a nástroje mezinárodních obchodních styků.

RSVK pomáhá českým občanům, kteří mají zájem studovat v Rusku. Zájemci mohou ve Středisku udělat zkoušku z ruského jazyka a obdržet osvědčení, jež odpovídá mezinárodním standardům.

K realizaci této úlohy při RSVK působí vysoce profesionální kurzy ruského jazyka, které mají mnohaletou tradici.

RSVK se nachází poblíž historického centra Prahy, ve čtvrti, kde je soustředěno mnoho zastupitelství zahraničních diplomatických misí. Je rozmístěno nedaleko od stanice metra a další městské dopravy.

Ve Středisku pracuje knihovna s elektronickým katalogem pro 15000 titulů, která se každý rok doplňuje, videotéka a audiotéka v ruském jazyce (DVD s celovečerními, dokumentárními a kreslenými filmy).

Knihovna se může pochlubit unikátními filozofickými, psychologickými, historickými, lékařskými aj. knihami. V čítárně knihovny se nacházejí noviny a časopisy v ruském jazyce, vydané jak v RF, tak i v ČR.