1. Kurzy musí být zaplaceny v termínu, uvedeném v rozvrhu.
  2. Navrácení plné ceny kurzů může proběhnout jen v případě, že písemná žádost o navrácení platby bude poslána do začátku semestru.
  3. Navrácení finanční částky ve výši 80% ceny kurzů může být provedeno v případě, že písemná žádost s odůvodněním odmítnutí studia bude poslána během prvních dvou týdnů po začátku kurzů.
  4. Cena kurzů zahrnuje:

Možnost bezplatně využívat knihovnu RSVK (kromě zálohy na knihy, které si chce zájemce vypůjčit domů).

  1. Maximální počet studentů ve skupině je 10 osob.
  2. Přeložení do jiné skupiny je možné pouze v případě volných míst ve skupině a souhlasu vedoucí kurzů.
  3. Vedení kurzů má právo změnit vyučujícího, jestliže to odpovídá potřebám RSVK.
  4. Na vyučování může být přitomna vedoucí kurzů či jiní pedagogové.
  5. V případě, že posluchač dlouhou dobu nenavštěvuje vyučování, nemá právo si tyto hodiny doplnit s jinou skupinou.
  6. Na konci semestru posluchač píše test z prostudovaného materiálu.
  7. Potvrzení o ukončení kurzů ruského jazyka obdrží jen ti posluchači, kteří úspěšně udělali test a zúčastnili se minimálně 80% vyučovacích hodin.