Přejeme našim studentům a všem zájemcům

o ruský jazyk a ruskou kulturu

radostné Vánoce a šťastný nový rok!

Těšme se na shledanou

s vámi v roсe 2019!