Ruské středisko vědy a kultury в Praze ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-Ruskou společnosti z.s. nabízí program pro žáky a studenty, kteří ještě nezačali studovat ruský jazyk Cesta do země Azbuky (výjezdové přednášky učitelů Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze)

  1. Přednáška a multimediální prezentace Cesta do země Azbuky, jež objasňují úlohu ruského jazyka jako prostředku mezinárodní komunikace.
  2. Ukázková hodina Ruský jazyk za 60 minut, na které se žáci poprvé seznámí s azbukou, základy čtení a mluvení. Dotazníky žáků ukázaly, že největší překážkou při výběru ruského jazyka jako cizího jazyka je kardinální odlišnost grafického principu azbuky a latinky. Cílem hodiny je ukázat, že azbuku je možné ovládnout dostupnou formou, jako hru. Hodina začíná úvodními slovy učitele: „Dnes se za 60 minut naučíme číst, psát a mluvit rusky“.
  3. V rámci akce bude otevřena výstava učebnic a dětské literatury v ruském jazyce.

Přihlášky zasílejte prosím na adresu kurzy@rsvk.cz na jméno metodičky kurzů ruského jazyka při RSVK L. Nyklové. Více informací na tel. č. 233 370 478. Přihláška do programu Cesta do země Azbuky

  • Název školního zařízení.
  • Poštovní adresa, elektronická adresa, telefon kontaktní osoby.
  • Předpokládaný počet účastníků.
  • Věk účastníků.

 

Cestování do země Azbuky

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *